PANORAMA

A HISTORY OF MODERN DESIGN IN BELGIUM

23.06.2017 > 07.01.2018

De tentoonstelling biedt een overzicht van honderd jaar modern design in België. Met de wereldbefaamde Art nouveau die zich tegen het einde van de negentiende eeuw ontpopt in Brussel als startpunt, wordt de ontwikkeling van design in de loop van de twintigste eeuw geschetst: de sociale aspiraties van de avant-gardebeweging tijdens het interbellum, de pedagogische experimenten van de La Cambre-school, de naoorlogse designgekte, de promotie van modernistisch Belgisch design door het Brusselse Design Centre en de impact van de ecologische crisis in de zeventiger jaren.

Objecten, grafisch werk, afbeeldingen en authentieke filmfragmenten belichten de vele aspecten van design in België: niet alleen was design beladen met de utopische gedachte om de alledaagse leefwereld te verbeteren, maar het werd ook ingezet als een krachtige stimulans voor de nationale economie en als lichtbaken van de Belgische natie op internationale toonaangevende tentoonstellingen.

Contact | Place de Belgique - Belgiëplein - 1020 Brussels | T +32 2 669 49 29 | Discover our schedule

Crafted by Antartica ©2018