HOMME

RUTH FRANCKEN

Dit mannelijk silhouet zonder hoofd of gezicht maakt van het mannelijk lichaam een functioneel massaproduct. In de domeinen van de kunsten en van het design maakt de plasticiteit van plastic het ontstaan mogelijk van antropomorfe objecten. Ze getuigen van een vormelijke diversiteit en van een techniek die veel zegt over de uiteenlopende intenties van de makers. Met het zitgedeelte dat rechtstreeks is gemodelleerd naar het lichaam van een vriend in een synthetisch en industrieel materiaal, stelt deze sculptuur meteen de vraag naar de relatie tussen ambacht en industrieel vervaardigd product. 

De galerie Éric et Xiane Germain, gelegen in de rue Guénégaud in Paris, was een plek waar in de jaren 1970-1980 jonge kunstenaars werden onthaald en gesteund. Zo gaf ze twintig exemplaren uit van de fauteuil van Ruth Francken. In 1985 werd besloten tot een heruitgave door de Brusselse galerij X +. De oorspronkelijk voorziene uitgave op 300 exemplaren, in zwart-wit genummerd en gesigneerd, zal nooit in haar geheel verwezenlijkt worden als gevolg van een meningsverschil tussen de kunstenares en de galerij.
Slechts dertig exemplaren lijken te zijn uitgegeven. 

De in Praag geboren RUTH FRANCKEN [1924-2006] woont achtereenvolgens in Wenen, Parijs en in Groot-Brittanië wanneer Frankrijk in 1939 tot de oorlog toetreedt. In Oxford ontmoet ze de schilder Arthur Segal bij wie ze enkele maanden les volgt. Ze emigreert algauw naar de Verenigde Staten en woont in New York [1940-1950] waar ze de Amerikaanse nationaliteit verwerft, waarna ze, in 1952, opnieuw in Parijs komt wonen. Tijdens een verblijf in Berlijn in het midden van de jaren 1960 maakt ze zich vertrouwd met de beeldhouwkunst. Ze koppelt er een industrieel karakter aan door het gebruik van metaal, en creëert zo werken op de grens van schilderkunst en beeldhouwkunst.
Ruth Franckens werk getuigt van de wens om een eind te maken aan stilistische barrières en aan vastomlijnde categorieën in de kunsten.

Contact | Belgiëplein - 1020 Brussel | T +32 2 669 49 29 | Ontdek onze roosters

Crafted by Antartica ©2018