THE PLASTIC DESIGN COLLECTION

Permanente tentoonstelling

Een collectie bestaande uit ongeveer 2000 plastic objecten (waarvan een deel wordt tentoongesteld en de rest bewaard in de reserves), van de meest alledaagse voorwerpen tot unieke stukken of eerste uitgaven, om de 20ste en 21ste eeuw te begrijpen.

Een ontmoeting met de objecten, vooral met deze die deel uitmaakten van ons dagelijks leven: ze leken ons tegelijk zo gewoon en zo praktisch, zonder dat we beseften waarom en hoe ze werden gemaakt, laat staan dat we ons inbeeldden dat ze op een dag de iconen van een tijd, van een manier van leven en van een levensfilosofie zouden worden.

Van deze collectie, die sinds de jaren 1980 werd aangelegd door de Brusselse verzamelaar Philippe Decelle, worden 500 objecten getoond in de zalen van de permanente tentoonstelling van het Design Museum Brussels. Om dit creatieve landschap nog preciezer te tekenen, werd de collectie uitgebreid met stukken ontleend aan internationale openbare of privéverzamelingen, evenals schenkingen.

Door de architecten opgevat als een verlengstuk van de permanente tentoonstelling, zijn de reserves zichtbaar terwijl ze tevens aan de strikte normen van conservering beantwoorden. Zo kunnen de meest nieuwsgierigen de rest van de collectie aanschouwen achter vensterglas.

30 JAAR PLASTIC GESCHIEDENIS


Alles begint in 1987 wanneer Philippe Decelle een plastic Universale-stoel van de Italiaanse designer Joe Colombo (1930-1971) vindt bij het vuilnis van één van de gemeenten in het zuiden van Brussel. Hij bedenkt dat onze samenleving kort van memorie is en vandaag verbrandt wat ze gisteren bewonderde.

De collectie – die de naam Plasticarium krijgt – telt eerste uitgaven van grote figuren van het design, zoals Joe Colombo, Verner Panton en Eero Aarnio, maar ook meer hedendaagse designers als Philippe Starck of Charles Kaisin, en vele anderen, bekend of niet. Terwijl ook Londen, New York en Parijs lange tijd interesse toonden, wordt het ensemble uiteindelijk in 2014 verworven door het Design Museum Brussels, dat er enerzijds zijn permanente collectie mee wil samenstellen genaamd Plastic Design Collection en anderzijds dit op wereldvlak unieke ensemble wil conserveren en valoriseren via een wetenschappelijk en cultureel programma.

15 essentials

UNIVERSALE

JOE COLOMBO

iMAC

JONATHAN IVE 

DONDOLO

CESARE LEONARDI & FRANCA STAGI

AEROSPACE COLLECTION

QUASAR KHANH

LE PEINTRE

EVELYNE AXELL

COMPONIBILI

ANNA CASTELLI FERRIERI

HOMME

RUTH FRANCKEN

MISS BLANCHE

SHIRO KURAMATA

CAPITELLO

STUDIO 65

MYTO

KONSTANTIN GRCIC

PORTAVIA P111

ROGER TALLON

PANTON CHAIR

VERNER PANTON

LA MARIE

PHILIPPE STARCK

PRATT

GAETANO PESCE

VALENTINE

ETTORE SOTTSASS

DE RESERVES


De reserves van het museum, door de architecten opgevat als een verlengstuk van de permanente tentoonstelling, worden onthuld voor het publiek. De zichtbaarheid van de coulissen gaat niet ten koste van de hoofdfuncties van deze ruimte, namelijk conservering en research, het fundament van elk museum. Met dit voor ogen, worden de stukken op een typologische manier gerangschikt (PVC, ABS, PC, enz.). Wanneer er geen activiteiten zijn, wordt de verlichting bewust gedempt gehouden, om aantasting door blootstelling aan licht te beperken. De temperatuur en de vochtigheid worden eveneens gecontroleerd. Plastic is immers, net als andere materialen, gevoelig voor temperatuurschommelingen.

Contact | Belgiëplein - 1020 Brussel | T +32 2 669 49 29 | Van vrijdag tot en met maandag van 11 u tot 19 u

Crafted by Antartica ©2018